Menu

Zajęcia w Żłobku i Przedszkolu

 W naszych placówkach „Kraina Bobasa i Malucha” i "Kraina Bobasa i Malucha" - bis prowadzimy zajęcia:

1. pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków oraz samoobsługi,

2. umuzykalniające i rytmiczne kształtujace słuch i koordynację słuchowo - ruchową,

3. pozwalające na poznawanie pojęć z najbliższego otoczenia, kształtujące mowę,

4. ruchowe - pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,

5. plastyczne - wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur,

6. zabawowe rozwijające sferę poznawczą dziecka, ich wyobraźnię i kreatywność,

7. językowe - pozwalające opanować podstawy języka angielskiego,

8. zabawy w ogrodzie i spacery po najbliższej okolicy,

9. sensoryczne - rozwijające zmysly dziecka i ich integrację.