Menu

Oferta Żłobka i Klubu Dziecięcego

 

Drodzy Rodzice, nasze placówki oferują:

 

 

1. Dzienną opiekę i edukację dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do lat 3 w żłobku przy ulicy Równej 15/2; od 1 roku życia do lat 3 w klubie dziecięcym przy ulicy Puscha 7/127. Do punktu przedszkolnego przy ulicy Równej 15/2 przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.  

 

2. Zapewniamy: całodzienne wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową, napoje, podstawowe środki higieniczne (oprócz pampersów); potrzebne do zajęć materiały edukacyjne i plastyczne. 

 

3. Państwa dzieci będą pod opieką pedagogów i wykwalifikowanych opiekunek przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.                            

 

4. Opieka i zajęcia edukacyjne odbywają się w 5 - 8 osobowych grupach (2 opiekunki w grupie 8 - osobowej)!

 

5. Zapraszamy również do pozostawiania dzieci na godziny (tzw. pakiet godzinowy minimum 64 godziny/miesiąc)!

 

6. Codziennie odbywają się zajęcia dodatkowe tj. ruchu rozwijającego wg. Weroniki Scherborne, bajkoterapii, j. angielskiego; raz w tygodniu zajęcia muzykoterapii z instrumentami.

 

 

Dla prawidłowego rozwoju Waszego Dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami żywieniowymi określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka. Zależy nam, aby rozwój Waszego Dziecka przebiegał harmonijnie. W związku z tym w naszych placówkach prowadzimy zajęcia:

 

 

1. pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków oraz samoobsługi,

 

2. umuzykalniające i rytmiczne kształtujace słuch i koordynację słuchowo - ruchową,

 

3. pozwalające na poznawanie pojęć z najbliższego otoczenia, kształtujące mowę,

 

4. ruchowe - pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,

 

5. plastyczne - wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur,

 

6. zabawowe rozwijające sferę poznawczą dziecka, ich wyobraźnię i kreatywność,

 

7. językowe - pozwalające opanować podstawy języka angielskiego,

 

8. zabawy w ogrodzie i spacery po najbliższej okolicy,

 

9. sensoryczne - rozwijające zmysly dziecka i ich integrację.