Menu

Konsultacje psychologiczne

Rozpoczynamy współpracę z psychologiem dziecięcym z uprawnieniami pedagogicznymi. Na co dzień pracuje w poradni diagnostyczno - terapeutycznej dla dzieci i młodzieży, ośrodku wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej w ramach realizacji wczesnego wspomagania rozwoju i poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. 

Posiada doświadczenie w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, a także trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. 

 

Zapraszamy rodziców do konsultacji w celu upewnienia się czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo. 

ramach konsultacji możliwe jest dokonanie diagnozy poziomu rozwojowego dziecka celem wczesnego            wykrywania sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju, wykrywania mocnych i słabych stron funkcjonowania dziecka oraz oceny ważnych dla rozwoju cech temperamentu. 

 

Badanie może mieć charakter przesiewowy lub diagnostyczny w celu określenia kierunku oddziaływań stymulacyjnych albo korekcyjnych. 

 

Uruchamiamy punkt konsultacyjny w Klubie dziecięcym „Kraina Bobasa i Malucha” - Bis, w Kielcach, przy ul. Puscha 7/127. Dla klientów naszych placówek przewidywane są zniżki za konsultacje.

Kontakt telefoniczny do pani psycholog 794 788 877.