Menu

Ważna informacja dla Rodziców !!!

Informujemy, że placówka żłobek „Kraina Bobasa i Malucha” przy ul. Równej 15/2 i Klub dziecięcy  „Kraina Bobasa i

 

Malucha” - Bis przy ul. Puscha 7/127 nie zostaną otwarte w dniu 6 maja br.

 

Szczegółowe informacje w tej sprawie będą przekazane pocztą elektroniczną każdemu z Rodziców dzieci uczęszczających do w/w.

 

Jednocześnie zapewniamy, że chcemy i będziemy prowadzić nadal dzialalność opiekuńczą w tych placówkach.

 

 

Właściciel                                                 Dyrektor

Zbigniew Kotarba                                     Dorota Kotarba