Menu

Dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2020 - moduł 4

 

Zgodnie z informacją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnięty został konkurs na dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4. 

 

Celem tego programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki m.in. w żłobkach i klubach dziecięcych dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 

W związku z powyższym informujemy, że zarówno żłobek „Kraina Bobasa i Malucha”, jak i klub dziecięcy „Kraina Bobasa i Malucha” - Bis znalazły się wśród beneficjentów tego programu. W roku bieżącym dofinansowanie dla jednego dziecka wynosi 135 zł/miesiąc. Oznacza to, że każdy z Rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego i ponoszący z tego tytułu opłaty, będzie miał zwrot w/w kwoty za każdy miesiąc uczestnictwa w programie, od 1 stycznia do 31 grudnia br.

 

Zwroty będą dokonywane po przekazaniu pieniędzy na konto naszej firmy ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.