Menu

Informacja dla Rodziców!

Od 1 stycznia 2020 roku, w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia i koniecznością zapewnienia standardów określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 (dot. zatrudniania odpowiedniej ilości opiekunek), jesteśmy zmuszeni podwyższyć czesne za pobyt dziecka w naszych placówkach o 90/100 zł.

Tym samym czesne w żłobku przy ul. Równej i klubie dziecięcym przy ul. Puscha będzie wynosiło 780 zł/miesiąc.