Menu

Czekamy na rozstrzygnięcie programu „Maluch+” 2018

Pod koniec roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018. Także nasz żobek został zgłoszony do wspomnianego programu.

Zgodnie z informacją zawartą w regulaminie konkursu jego wyniki z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

Dlatego już dziś zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat o zgłaszanie się celem zapisania dziecka do naszego żłobka i skorzystania z w/w programu. Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w tej grupie dzieci.

Informacje na ten temat uzyskać można także pod numerem telefonu 725 600 807.